Japanese Inn group member links
 
Hokkaido
 Tanaka Ryokan   Rausu no yado Marumi*
 
Yamagata
Iwate
Miyagi
Ryokan Sendaiya* Ryokan Kumagai Bansuitei ikoiso Ryokan Ryokan Bentenkaku
  
Tochigi
 Turtle Inn Nikko Annex Turtle Hotori-an 
 
Gunma
Chiba
Shima
kashiwaya Ryokan


 
 
Tokyo
 Asakusa Shigetsu, Sakura Ryokan,  
  Ryokan Sansuiso, Hotel Fukudaya, Ryokan Fuji,
family Inn Saiko
  
 
Kanagawa
Shizuoka
Hakone
Fuji-Hakone Guest House,
Moto-Hakone Guest House
Shimoda
Minshuku Haji
Shizuoka
Kagetsu Ryokan
 
Nagano
Yudanaka
Uotoshi Ryokan,
  Shigakogen
Villa Alpen
Matsumoto
Ryokan Seifu-so,

Suwa
Megu House Zuku*
Chikuma
Kamesei Ryokan ,
 
 
Niigata
Toyama 
Ishiuch
Lodge Nakatoshi

 

Takaoka
Daibutsu Ryokan
 Gifu
 
Takayama 
 
Ishikawa
 

Kanazawa
Murataya Ryokan

Hotel Hinodeya Ryokan Yamamuro 
 
Aichi
 
Mie
Nagoya
Ryokan Meiryu
  Ise
Hoshidekan
 
Nara
Kyoto


Ryokan Seikanso

Matsubaya Ryokan,  
 
Kyoto

Ryokan Hinomoto,

 Ryokan Kyoka,  
   Ryokan Yamazaki, Ryokan Rakucho
 
Osaka
 

 

  Tabinoyado Hokousou 
 
Hiroshima
 
Ikawa Ryokan
Buisiness Ryokan Sansui Ryokan Chizuru 
Hiroshima
Tokushima
Miyajima
Kawaguchi Inn*
Yamaichi Bekkan* Sanukiya Ryokan
 
 
Fukuoka
Oita
Kashima Honkan  Minsyuku Kokage Hasuwa Inn
Nagasaki
Kagosima
  
Minshuku Tanpopo